Fahiny elabe, vao 18 taona monja aho, tsy mbola nisy niaraka tamiko dia efa tiako loatra ianao.

Efa ela ihany izay, efa nisy nitia ahy, efa nihoatra ny 30 aho, namikitra tsy nety hiala ianao.

Efatra amby dimy aho vao tamin’ny herinandro, nandao ahy ilay notiaviko, kanefa… kanefa…

…mainka lalim-paka ny fitiavantsika roa, hanjaka ho doria, fa maminao sy tiako, tiako ianao Mozika-ko.