Fantatro fa tsy mihaino izay resaka resahiko akory ianao. Ny molotro fotsiny no mipetsompentsona. Ny masonao variana mifantoka eo amin’ny tratrako. Tsy sahy miondrika mijery izay faritra jerenao ety amiko aho. Tadidiako an-tsaina fotsiny fa tsy ilay akanjo mibalela-bozona no nanaovako ka azoko antoka fa tsy misy inona hohitanao eo. Mody nitsahatra tsy niteny aho raha ho voamarikao fa mangina ny manodidina antsika. Ny nataonao ihany no nataonao. Nitsiky tsy sazoka aho. Dia mba nitsiky koa ianao; tsy menatra akory fantatro nijery ny tsy tokony hitopazan’ny masonao akory ety amiko.

– Inona no nolazaiko anao farany teo raha mihaino ahy ianao?, hoy aho somary naneho tsy fahafaliana.

– Ahoana hoe?, hoy ianao tsy rototra sady somary manohoka ny sofinao havanana ho tandrify ny vavako.

– Inona no nolazaiko anao farany teo raha mihaino ahy ianao?

– Andraso aloha hotsoahiko mihitsy ireto zavatra anampenako ny sofiko roa ireto, hoy ianao sady nanatsoaka ireo bosoa fanampenan-tsofina.

– …

Hay niteny irery aho izay efa ho antsasak’adiny niandrasantsika ny ora hiantombohan’ny sarimihetsika hojerentsika izay!

– K’inona moa izany!, hoy ny vavako lasalasa

– Azafady fa variana aho, hoy ianao, nijery ireto bokotra marobe milahatra mitomandavana amin’ny ankanjonao.

– …

– Soa fa tsy rantsan-tanana ny fijeriko, hoy ianao sady mibanjina mijery ahy; raha tsy izany efa ho voavahako tsirairay ireo bokotra ireo.

Lalasoa (Gothenburg, taona 2015)