Ny fotoana inona eo amin’ny fitiavana, na ny fifankatiavana no
mamy indrindra? Ilay eo am-piandohana vao nifamborahana fihetseham-po sa aorian’ny
taona vitsy na maromaro nifankahalalana bebe kokoa sa ilay aorian’ny fotoana
nisarahana noho ny antony tsy ho voatanisa? Hafakely fa araka ity tononkalo mitondra
ny lohateny hoe ”Fifanenana” hofakafakaina eto ity dia mamy dia mamy tokoa na dia
ilay fotoana fohy sady nifanenana no nifandaozana aza.


Izany ka kanto! Tsy
noho izy miady rima sy mirafitra ho tononkalo ihany no mahakanto ity tononkalo
ity. Tsinontsinona akory aza izany manoloana ny hakanton’ny fitiavana raketiny;
fitiavana tsy lazain-teny, fitiavana ahanjahanjan’ny fijery sy fihetsiky ny
olon-droa tsy mifankahalala akory; mifanopy maso, mifanara-maso, mifanintona, mifampitsiky,
mifandao nefa mifaningotra eritreritra. Ahoana no amoahan’ny poeta ny tononkalo
izany rehetra izany?

Baraingo, vinavina, eritreritra no
anombohany ny tononkalo entina isarihana ny fahalianan’ny mpamaky. ”Izay tena
tao am-pony tsy fantatro mihitsy”, hoy ny andalana voalohan’ny tononkalo toa miantso
vonjy amin’ny mpamaky sao mety misy mahafantatra. Amin’ny teny tsotra sy mora
azo no andokoan’ny poeta ny fisehoan-javatra rehetra avy eo ka toa hitan’ny maso
ery ny fizotran’ny zavatra rehetra. Faritany ny toerana: “an-tenantenana làlana
mahitsy”, ny fihetsika madinik’izy roa mifanena, ny maso mody tsy mahita, ny
haingo tsara voatra, ny henatra, ny tongotra saika nifamingana, ny maso
mifampitodika indray ary ny tongotra roso samy mandeha amin’ny lalany.

Ny antony hafa iray maha-avo lenta
ny tononkalo dia ireo olon-droa ao anatiny, tsy voafaritra na ny azo inoana
kokoa, niniana tsy nofaritan’ny mpanoratra, na lehilahy na vehivavy. Ny vokany
dia na iza na iza, na lehilahy na vehivavy, no mamaky ny tononkalo dia afaka maka sary an-tsaina ny tenany
ho ny iray amin’ireo mifanena. Toa miaina ny tantara mihitsy ny tena eo
am-pamakiana ary tsy taitra amin’ny nofinofy raha tsy nifarana tamin’ny “Dia
izay!!” ny tononkalo. “Dia izay” tsy nisy tohiny. Iza tokoa moa no tsy efa
nandia zavatra toy izany saingy avy eo nanadino? Ny an’i R.H.A. Nary na Andrianarinjato
Rakotoarisoa Harry
noraketiny an-tsoratra tsara rindra ka mitoetra hamohafoha
ny fahatsiarovan’ny hafa.