Rehefa potika tsy misy antenaina ny taloha, foana sy poakaty ny anio noheverina hamiratra, moana tsy manan-kandrandraina ny ho avy dia toa zava-poana ihany ny fiainana. Soa anefa fa mahay manavo-tena ny saina ka mamorona nofinofy manjopiaka kelin’ny angamba sy nahoana moa?, mandrotsy fitia diso fiantefa maniry ny lafatra indrindra, ny soa ho an’ny hafa, ny hiandrasan’i malala…

Raha miandry ahy ilay malalako

Aleo hanenjika sy handatsa ny efa lasa,

Aleo hampifendro mafy hampitomany,

Aleo hanaram-po hanala ny hadalany,

Raha toa ianao mikasa,

Raha toa izy mikasa,

Raha mba miandry koa ilay tiako.

Tsy ahoako ny ratra navelan’ny omaly,

Tsy ahiako ny androany feno fahalemena,

Tsy hatahorako ny ampitso tsy mampanantena,

Raha toa ianao mifaly,

Raha toa izy mifaly,

Raha mba miandry koa ilay tiako.

Hovetsoiko irony kalon’ny fitia vao mitsiry,

Hokaloiko irony hiran’ny vetso ho doria,

Hoventesiko ny dinan’ny fo mifangia,

Raha toa ianao maniry,

Raha toa izy maniry,

Raha mba miandry ahy koa ilay tiako.

Ilay redirediko…

Ilay fibedibediko…

Ilay hany nofidiako…

Lalasoa
28 jona 2018